Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE

in stock

Mô tả

Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE

Biến tần FRN37G11S-4JE

Three Phase 200V
Model

Applicablemotor

Rating (kW)

Dimension (mm)
 FRN2.2G11S-2JE 
2.2
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN3.7G11S-2JE
3.7
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN5.5G11S-2JE
5.5
220(W)x 260(H)x 195(D)
FRN7.5G11S-2JE
7.5
220(W)x 260(H)x 195(D)
FRN11G11S-2JE
11
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN15G11S-2JE
15
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN22G11S-2JE
22
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN30G11S-2JE
30
340(W)x 550(H)x 255(D)
FRN37G11S-2JE
37
375(W)x 615(H)x 270(D)
FRN45G11S-2JE
45
375(W)x 740(H)x 270(D)
FRN55G11S-2JE 55 375(W)x 740(H)x 270(D)
Input: Three Phase (3Ø), 200 to 230V, 50/60Hz
Output: Three Phase (3Ø), 200V/50Hz,
200, 220, 230V/60Hz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE”

Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE - Thiết bị tự động hóa, tự động hóa, đại lý biến tần, đại lý cảm biến, động cơ điện

Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE

in stock

Mô tả

Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE

Biến tần FRN37G11S-4JE

Three Phase 200V
Model

Applicablemotor

Rating (kW)

Dimension (mm)
 FRN2.2G11S-2JE 
2.2
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN3.7G11S-2JE
3.7
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN5.5G11S-2JE
5.5
220(W)x 260(H)x 195(D)
FRN7.5G11S-2JE
7.5
220(W)x 260(H)x 195(D)
FRN11G11S-2JE
11
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN15G11S-2JE
15
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN22G11S-2JE
22
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN30G11S-2JE
30
340(W)x 550(H)x 255(D)
FRN37G11S-2JE
37
375(W)x 615(H)x 270(D)
FRN45G11S-2JE
45
375(W)x 740(H)x 270(D)
FRN55G11S-2JE 55 375(W)x 740(H)x 270(D)
Input: Three Phase (3Ø), 200 to 230V, 50/60Hz
Output: Three Phase (3Ø), 200V/50Hz,
200, 220, 230V/60Hz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE”