Biến tần Fuji FRN2.2G11S-4JE

in stock

Mô tả

Biến tần Fuji FRN2.2G11S-4JE

Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE
Thông số kỹ thuật biến tần FRN2.2G11S-4JE:

Three Phase 200V
Model

Applicablemotor

Rating (kW)

Dimension (mm)
FRN0.75G11S-4JE
0.75
110(W)x 260(H)x 145(D)
FRN1.5G11S-4JE
1.5
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN2.2G11S-4JE
2.2
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN7.5G11S-4JE
7.5
220(W)x 260(H)x 195(D)
FRN11G11S-4JE
11
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN15G11S-4JE
15
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN18.5G11S-4JE
18.5
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN30G11S-4JE
30
340(W)x 550(H)x 255(D)
FRN37G11S-4JE
37
375(W)x 675(H)x 270(D)
FRN55G11S-4JE
55
375(W)x 675(H)x 270(D)
FRN75G11S-4JE 75 375(W)x 740(H)x 270(D)
Input: Three Phase (3Ø), 380 to 480V, 50/60Hz
Output: Three Phase (3Ø), 380, 400, 415V/50Hz,
380, 400, 440, 460V/60Hz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến tần Fuji FRN2.2G11S-4JE”

Biến tần Fuji FRN2.2G11S-4JE - Thiết bị tự động hóa, tự động hóa, đại lý biến tần, đại lý cảm biến, động cơ điện

Biến tần Fuji FRN2.2G11S-4JE

in stock

Mô tả

Biến tần Fuji FRN2.2G11S-4JE

Biến tần Fuji FRN11G11S-2JE
Thông số kỹ thuật biến tần FRN2.2G11S-4JE:

Three Phase 200V
Model

Applicablemotor

Rating (kW)

Dimension (mm)
FRN0.75G11S-4JE
0.75
110(W)x 260(H)x 145(D)
FRN1.5G11S-4JE
1.5
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN2.2G11S-4JE
2.2
150(W)x 260(H)x 145(D)
FRN7.5G11S-4JE
7.5
220(W)x 260(H)x 195(D)
FRN11G11S-4JE
11
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN15G11S-4JE
15
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN18.5G11S-4JE
18.5
250(W)x 400(H)x 195(D)
FRN30G11S-4JE
30
340(W)x 550(H)x 255(D)
FRN37G11S-4JE
37
375(W)x 675(H)x 270(D)
FRN55G11S-4JE
55
375(W)x 675(H)x 270(D)
FRN75G11S-4JE 75 375(W)x 740(H)x 270(D)
Input: Three Phase (3Ø), 380 to 480V, 50/60Hz
Output: Three Phase (3Ø), 380, 400, 415V/50Hz,
380, 400, 440, 460V/60Hz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến tần Fuji FRN2.2G11S-4JE”