Mô đun allen bradley 1746-NI8

in stock

Mô tả

Mô đun allen bradley 1746-NI8

Thông số kỹ thuật module 1746-NI8:

Analog I/O Modules

Cat. No.§ Number of Inputs Backplane Current Load Bandwidth Step
Response
at 95%
Update
Period
Resolution (bits), Max.⋆
Allen bradley 1746-NI4 4 inputs (±10V DC, ±20 mA) 25 mA at 5V DC
85 mA at 24V DC
10 Hz 60 ms 512 ms 16 bits
Allen bradley 1746-NI8 8 inputs (±10V DC, ±20 mA) 200 mA at 5V DC
100 mA at 24V DC
1…75 Hz 0.75…730 ms at 99%‡ 6 ms / 8 chan 16 bits
Allen bradley 1746-NI16I 16 inputs (±20 mA, 4…20 mA, 0…1 mA, or 0…20 mA) 125 mA at 5V DC
75 mA at 24V DC
6…250 Hz 9…630 ms‡ 16 bits
Allen bradley 1746-NI16V 16 inputs (±10V DC, 1…5V DC, 0…5V DC, or 0…10V DC) 125 mA at 5V DC
75 mA at 24V DC
6…250 Hz 9…630 ms‡ 16 bits
§ Analog input modules do not provide loop power for analog input devices.
⋆ For each module, the data format is BCD

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mô đun allen bradley 1746-NI8”

Mô đun allen bradley 1746-NI8 - Thiết bị tự động hóa, tự động hóa, đại lý biến tần, đại lý cảm biến, động cơ điện

Mô đun allen bradley 1746-NI8

in stock

Mô tả

Mô đun allen bradley 1746-NI8

Thông số kỹ thuật module 1746-NI8:

Analog I/O Modules

Cat. No.§ Number of Inputs Backplane Current Load Bandwidth Step
Response
at 95%
Update
Period
Resolution (bits), Max.⋆
Allen bradley 1746-NI4 4 inputs (±10V DC, ±20 mA) 25 mA at 5V DC
85 mA at 24V DC
10 Hz 60 ms 512 ms 16 bits
Allen bradley 1746-NI8 8 inputs (±10V DC, ±20 mA) 200 mA at 5V DC
100 mA at 24V DC
1…75 Hz 0.75…730 ms at 99%‡ 6 ms / 8 chan 16 bits
Allen bradley 1746-NI16I 16 inputs (±20 mA, 4…20 mA, 0…1 mA, or 0…20 mA) 125 mA at 5V DC
75 mA at 24V DC
6…250 Hz 9…630 ms‡ 16 bits
Allen bradley 1746-NI16V 16 inputs (±10V DC, 1…5V DC, 0…5V DC, or 0…10V DC) 125 mA at 5V DC
75 mA at 24V DC
6…250 Hz 9…630 ms‡ 16 bits
§ Analog input modules do not provide loop power for analog input devices.
⋆ For each module, the data format is BCD

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mô đun allen bradley 1746-NI8”