Xi lanh HFZ20

in stock

Mô tả

Xi lanh Airtac HFZ20

HFZ6, HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32, HFSZ6

HFSZ10, HFSZ16, HFSZ20, HFSZ25, HFSZ32, HFTZ6

HFTZ10, HFTZ16, HFTZ20, HFTZ25, HFTZ32,
HFZ6, HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32, HFSZ6
HFSZ10, HFSZ16, HFSZ20, HFSZ25, HFSZ32, HFTZ6
HFTZ10, HFTZ16, HFTZ20, HFTZ25, HFTZ32, , HFZ6
HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32, HFSZ6, HFSZ10
HFSZ16, HFSZ20, HFSZ25, HFSZ32, HFTZ6, HFTZ10
HFTZ16, HFTZ20, HFTZ25, HFTZ32
Thông số kỹ thuật xi lanh khí Airtac HFZ20:

xylanh kẹp khí nén Airtac | Gripper cylinder HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFSZ6 HFSZ10 HFSZ16 HFSZ20 HFSZ25 HFSZ32 HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32

Hướng dẫn order sản phẩm xylanh kẹp khí nén HFY series

 

xylanh kẹp khí nén Airtac | Gripper cylinder HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFSZ6 HFSZ10 HFSZ16 HFSZ20 HFSZ25 HFSZ32 HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32

xylanh kẹp khí nén Airtac | Gripper cylinder HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFSZ6 HFSZ10 HFSZ16 HFSZ20 HFSZ25 HFSZ32 HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xi lanh HFZ20”

Xi lanh HFZ20 - Thiết bị tự động hóa, tự động hóa, đại lý biến tần, đại lý cảm biến, động cơ điện

Xi lanh HFZ20

in stock

Mô tả

Xi lanh Airtac HFZ20

HFZ6, HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32, HFSZ6

HFSZ10, HFSZ16, HFSZ20, HFSZ25, HFSZ32, HFTZ6

HFTZ10, HFTZ16, HFTZ20, HFTZ25, HFTZ32,
HFZ6, HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32, HFSZ6
HFSZ10, HFSZ16, HFSZ20, HFSZ25, HFSZ32, HFTZ6
HFTZ10, HFTZ16, HFTZ20, HFTZ25, HFTZ32, , HFZ6
HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32, HFSZ6, HFSZ10
HFSZ16, HFSZ20, HFSZ25, HFSZ32, HFTZ6, HFTZ10
HFTZ16, HFTZ20, HFTZ25, HFTZ32
Thông số kỹ thuật xi lanh khí Airtac HFZ20:

xylanh kẹp khí nén Airtac | Gripper cylinder HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFSZ6 HFSZ10 HFSZ16 HFSZ20 HFSZ25 HFSZ32 HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32

Hướng dẫn order sản phẩm xylanh kẹp khí nén HFY series

 

xylanh kẹp khí nén Airtac | Gripper cylinder HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFSZ6 HFSZ10 HFSZ16 HFSZ20 HFSZ25 HFSZ32 HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32

xylanh kẹp khí nén Airtac | Gripper cylinder HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFSZ6 HFSZ10 HFSZ16 HFSZ20 HFSZ25 HFSZ32 HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xi lanh HFZ20”