Biến tần FRN0011C2S-4C

Thông số kỹ thuật biến tần Fuji FRN0011C2S-4C

FRN0.75C1S-4C 1.9KVA 2.5A 0.75KW 3 AC380V/50Hz/60Hz 2133
FRN1.5C1S-4C 2.8KVA 3.7A 1.5KW 3 AC380V/50Hz/60Hz 2433
FRN2.2C1S-4C 4.2KVA 5.5A 2.2KW 3 AC380V/50Hz/60Hz 3000
FRN3.7C1S-4C 6.9KVA 9.0A 3.7KW 3 AC380V/50Hz/60Hz 3300
FRN0.4C1S-7C 1.1KVA 3.0A 0.4KW  AC220V/50Hz/60Hz 1683
FRN0.75C1S-7C 1.9KVA 5.0A 0.75KW  AC220V/50Hz/60Hz 1750
FRN1.5C1S-7C 3.0KVA 8.0A 1.5KW  AC220V/50Hz/60Hz 2167
FRN2.2C1S-7C 4.2KVA 11.0A 2.2KW  AC220V/50Hz/60Hz 2350
FRN0002C2S-4C
FRN0004C2S-4C
FRN0005C2S-4C
FRN0007C2S-4C
FRN0011C2S-4C
FRN0004C2S-7C
FRN0006C2S-7C
FRN0010C2S-7C
FRN0012C2S-7C

PBG11-0.75 DCR4-3.7 OPC-G11S-AIO
PBG11-22 DCR4-30B OPC-G11S-DIO
PBG11-3.7 DCR4-37B OPC-G11S-PG
PBG11-7.5 DCR4-45B OPC-G11S-RY
S1-B-0 DCR4-5.5 OPC-G11S-SY
S2-A-0 DCR4-55B OPC-G11S-TL
TRM-45 DCR4-7.5 P20G11-110
CN2324E DCR4-75B P20G11-160
CN23232 DB3.7-4C P20G11-220
RF3100-F11 P20G11-30
FHF-1 A30/250 DCR4-90B P20G11-55
FHF-TA/10/500 DCR4-200B P20G11-75-2
FHF-TA/20/500 DCR4-220B FM-60
FHF-TA/25/500 FHF-MA/150/44 WPS-VG7-PCL
FHF-TA/30/500 FHF-MA/200/44 BU22-4C
FHF-TA/40/500 FHF-MA/300/44
FHF-TA/45/500 FHF-MA/400/44
FHF-TA/75/500 OPC-G11S-PGA
FHF-TA/100/500 OPC-G11S-PDP
OPC-G11S-DEV
OPC-G11S-MBP
OPC-G11S-COP
OPC-G11S-IBS

đại lý FRN0011C2S-4C, nhà phân phối FRN0011C2S-4C, fuji FRN0011C2S-4C, đại lý biến tần fuji FRN0011C2S-4C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629