Bộ nguồn FDPS-240A-24

Bộ nguồn FDPS-240A-5 5V/40A
Bộ nguồn FDPS-240A-9 9V/20A
Bộ nguồn FDPS-240A-12 12V/25A
Bộ nguồn FDPS-240A-15 15V/20A
Bộ nguồn FDPS-240A-24 24V/15A
Bộ nguồn FDPS-240A-48 48V/5A
Bộ nguồn FDPS 150W
Bộ nguồn FDPS-150A-5 5V/30A
Bộ nguồn FDPS-150A-9 9V/16A
Bộ nguồn FDPS-150A-12 12V/20A
Bộ nguồn FDPS-150A-15 15V/15A
Bộ nguồn FDPS-150A-24 24V/10A
Bộ nguồn FDPS-150A-48 48V/5A
Bộ nguồn FDPS 240W
Bộ nguồn FDPS-240A-5 5V/40A
Bộ nguồn FDPS-240A-9 9V/20A
Bộ nguồn FDPS-240A-12 12V/25A
Bộ nguồn FDPS-240A-15 15V/20A
Bộ nguồn FDPS-240A-24 24V/15A
Bộ nguồn FDPS-240A-48 48V/5A
Bộ nguồn FDPS 15W
Bộ nguồn FDPS-15B 5V/2A
Bộ nguồn FDPS 12V/0.5A
Bộ nguồn FDPS-15B 5V/2A
Bộ nguồn FDPS 15V/0.5A
Bộ nguồn FDPS-15B 5V/2A
Bộ nguồn FDPS 24V/0.3A
Bộ nguồn FDPS 20W
Bộ nguồn FDPS-20B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 12V/0.5A
Bộ nguồn FDPS-20B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 15V/0.5A
Bộ nguồn FDPS 25W
Bộ nguồn FDPS-25B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 12V/1A
Bộ nguồn FDPS-25B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 15V/1A
Bộ nguồn FDPS-25B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 24V/0.5A
Bộ nguồn FDPS-25B 12V/1A
Bộ nguồn FDPS 12V/1A
Bộ nguồn FDPS-25B 15V/1A
Bộ nguồn FDPS 15V/1A
Bộ nguồn FDPS 26W
Bộ nguồn FDPS-26B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 12V/1A
Bộ nguồn FDPS-26B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 15V/1A
Bộ nguồn FDPS-26B 5V/3A
Bộ nguồn FDPS 24V/1A
Bộ nguồn FDPS-26B 12V/1A
Bộ nguồn FDPS 12V/1A
Bộ nguồn FDPS-26B 15V/1A
Bộ nguồn FDPS 15V/1A
Bộ nguồn FDPS 35W
Bộ nguồn FDPS-35B 5V/5A
Bộ nguồn FDPS 12V/1A
Bộ nguồn FDPS-35B 5V/5A
Bộ nguồn FDPS 15V/1A
Bộ nguồn FDPS-35B 5V/5A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629