Điện trở Omron 3G3AX-RBA1204

Name Specifications Model
Regenerative
Braking Units
3-phase 200 VAC General purpose with Braking resistor 3G3AX-RBU21
High Regeneration purpose with Braking resistor 3G3AX-RBU22
3-phase 400 VAC General purpose with Braking resistor 3G3AX-RBU41
Braking Resistor Compact type Resistor 120 W, 180 Ω 3G3AX-RBA1201
Resistor 120 W, 100 Ω 3G3AX-RBA1202
Resistor 120 W, 50 Ω 3G3AX-RBA1203
Resistor 120 W, 35 Ω 3G3AX-RBA1204
Standard type Resistor 200 W, 180 Ω 3G3AX-RBB2001
Resistor 200 W, 100 Ω 3G3AX-RBB2002
Resistor 300 W, 50 Ω 3G3AX-RBB3001
Resistor 400 W, 35 Ω 3G3AX-RBB4001
Medium capacity type Resistor 400 W, 50 Ω 3G3AX-RBC4001
Resistor 600 W, 35 Ω 3G3AX-RBC6001
Resistor 1200 W, 17 Ω 3G3AX-RBC12001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629