E+H FMR250-AHE2XEJKA2K

FMR250-AHE2XEJKA2K
FMR250-AHE2XEJKA2K; E2007801083; PN 1bar/14,5 psi; Tantenna max.200°C; 16…36 VDC 0,8 W; 2-wire; 4…20mA HART; Tamin>70°C; t>85°C, ENDRESS+HAUS
CCS140-N
PMC131-A12F1A1R
PMC131-A15F1A1S
PMC45-RE11P2JIAL4
PMC71-ABA1E2GHAAA
PMC131-A15F1A1S
PTC31-A1A1ZH1AD1A
FMP451C-AKCGKB21A2A L=1900mm
PMD75-ABA7L21BAAA
CAY642-V10C01AA
CAY642-V10C01AAE
CUS41-W2
CUM253-TU0305
50093510
50086771
TMT122-A31AA
COS41-2F
COM253-DX0005
TC10-A6D3BHSHHA400/0-600deg.c
53H08-KA0B1AC1AHAJ
CAY641-V10AAE
CAV740-5A
CAY643-V10AAE
80M08-AS2CAADAA8AA
80M40-AS2AAAAAAAA8
FMU90-R11CA131AA3A
FMU230E-AA32
FMU231E-AA32
FMU231E-AA32
FMU40-ANB2A2
FMU41-ANB2A4
FDU86-RG1
FDU86-RG2
FDU91-RG1AA
FDU93-RG1A
FMU860-R1A1A1
FMU90-J11CA212AA3A
FMU90-R11CA133AA1A
FMR240-A5E1GGJAA2F
FMX167-A2BBF1C3
FMX167-A2CBF1C3
FTM21-AA245A
FTM50-AGG2A4A32AA
FTM50-AGJ2A4A32AA
FTM51-AGG2L4A32AA L=300MM
FTM52-AGG2B4A32AA L=4000MM
CPM253-PR8005

Đại lý E+H FMR250-AHE2XEJKA2K | Nhà phân phối E+H FMR250-AHE2XEJKA2K | E+H FMR250-AHE2XEJKA2K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629