Rơ le nhiệt CJR3-25

Role nhiệt CJR3-25 (1.4-2.2)A
Rơ le nhiệt CJR3-25 (1.4~2.2)A
Rơ le nhiệt CJR3-25 (2,8-4,2)A
Rơ le nhiệt đi kèm contator CJR3-25B (16-22)A
Rơ le nhiệt đi kèm contator CJR3-105B (48-68)A
Rơ le nhiệt CJR3 -13 (9-13)A
Rơ le nhiệt (có cả chân đế để gá lên thanh cài) CJR3-25 (4~6)A
Rơle nhiệt CJR3-105B (45-65)A
Contator CJX2 0910 (220vac)
Contator CJX2 2510 (220vac)
contator CJX2 5011 36V
contator CJX2 1801 36V
Contator CK3-25 (220Vac)
Contator CK3-65 (220V)
Contator CK3-32 (220V)
Attomat CM3-100M 50A
Contator CK3-32 (220VAC)
Contator CK3-32 (220VAC)
Contator CK3-80 (220VAC)
Contator CK3-50 (220VAC)
Contator CK3-65 (220VAC)
Contator CK3-25
Contator CK3-80
Contator CK3-65K (220vac)
Tiếp điểm phụ CK3-65k
Attomat DELIXI DZ47-63 C10
Attomat DELIXI DZ47-63 C25
attomat cài 3 pha DZ47-63 C40
Attomat 1 pha cài DZ47-63 C16
Attomat 3pha cài DZ47-63 C50
Thiết bị đóng mở cửa gió “DKJ 4100; 4~20mA; 380V; TP67
Cầu chì DELIXI; RT16-00(NT00); 80A
Role nhiệt JRS10-25 (5-10)A
Role nhiệt JRS10-25 (20-30)A
Công tắc xoay 3 vị trí ZB2-BE101C
Attomat 1 pha cài IC65N C6A
Rơ le trung gian có đèn báo HH54P (220V)
Rơ le trung gian có đèn báo HH54P (24V)
Rơ le nhiệt (đi kèm contator) JRS10-25 (4-6)A
Tiếp điểm phụ FSZ-A31
Tiếp điểm phụ FSZ-A22
Công tắc xoay 3 vị trí DELIXI LW12-16 Theo mẫu
Tiếp điểm phụ DELIXI F4-31
Rơ le thời gian JSZ3(0~30)s
Attomat 3pha cài TM31L-50 C40
Dây curoal STD 480-S8M
Rơ le trung gian loại có đèn báo DELIXI HH54p (220vac)
Cầu dao HH4-60
Van điện từ SDPC; 4V310-10; 0.15-0.8Mpa; 24vdc;ip65
Van điện từ RFS; XY123; 24vdc;20w;ip65; (860kpa;RMF-Y-76s; 0.3-0.8Mpa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629