Đại lý phân phối Honeywell

Honeywell hoạt động với hai văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ba nhóm ngành kinh doanh của Honeywell (Nhóm Hàng không vũ trụ, Nhóm các Giải pháp Điều khiển và Tự động hóa, và Nhóm Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng) cung cấp các công nghệ và dịch vụ cho các thị trường quan trọng từ xăng dầu, tới ô tô và hàng không vũ trụ tại thị trường Việt Nam.

OTD Automation hiện nay phân phối các sản phẩm Honeywell tại Việt Nam

   1. Tiêu Dùng và Nhà Ở
   2. Sản Xuất
   3. Phòng Cháy & cảnh báo
   4. Chụp Quét & Di Động
   5. Điều Khiển Quá Trình Công Nghiệp
   6. Hiệu Quả, Năng Lượng & Tiện Ích
   7. Ô Tô & Giao Thông Vận Tải
   8. Hàng Không Vũ Trụ & Quốc Phòng
   9. An Toàn & An Ninh
   10. Công Trình Xây Dựng, Toà Nhà và Bảo Trì
   11. Dầu Khí, Lọc Dầu, Hóa Dầu và Nhiên Liệu Sinh Học
   12. Chăm Sóc Sức Khỏe & Y Tế
   13. Hóa Chất, Vật Liệu Chuyên dụng & Phân Bón

Honeywell C7035A1064
Honeywell C7035A1023
Honeywell C7027A1064
Honeywell C7027A1049
Honeywell C7027A1072
Honeywell C7008A1174
Honeywell C7009A1009
Honeywell C7015A1076
Honeywell C7015A1092
Honeywell C7012A1145
Honeywell C7012A1152
Honeywell C7012E1104
Honeywell MT4000A
Honeywell MT4001A
Honeywell MT4002B
Honeywell LKS210-21
Honeywell LKS160
Honeywell M6284A1048
Honeywell M6284C1010
Honeywell M7284A1004
Honeywell M7284C1000
Honeywell ML7421A1032
Honeywell ML7421A1032
Honeywell VE408AA1007
Honeywell VE410AA1003
Honeywell VE415AA1008
Honeywell VE420AA1001
Honeywell VE4010A1006
Honeywell VE4015A1005
Honeywell VE4020A1062
Honeywell VE4025A1061
Honeywell VE4032A1000
Honeywell VE4040A1003
Honeywell VE4050A1002
Honeywell VE4065A1000
Honeywell VE4010C1094
Honeywell VE4015C1003
Honeywell VE4020C1003
Honeywell VE4025C1002
Honeywell VE4032C1008
Honeywell VE4040C1001
Honeywell VE4050C1000
Honeywell V4055A1114
Honeywell V4062A1107
Honeywell V5055A1061
Honeywell VE5065A3005
Honeywell VE5080A3004
Honeywell VE5100A3000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629