Đại lý Eurotherm

2500M/AI4 Analog Input Module 2500MF/AI4
2500/IOC I/O Control Module 2500 IOC
2500M/AO2 Analog Output Module 2500MF/AO2
2500M/DI8 Digital Input Module(Logic) 2500MF/DI8
2500M/RLY4 Relay Module 2500MF/RLY4
I/O Control Module Base Terminal Unit 2500TF/IOC
2500M/AI4 Analog Input Module Base Terminal Unit 2500TF/AI4
2500M/AO2 Analog Output Module Base Terminal Unit 2500TF/AO2
2500M/DI8 Digital Input Module Base Terminal Unit 2500TF/DI8
2500M/RLY4 Digital Output Base Terminal Unit 2500TF/RLY4
 – Single IOC base, 16 module positions 2500B/S16

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629