Đại lý Nagano Keiki

đồng hồ nagano keiki | nhà phân phối nagano keiki | đồng hồ đo áp suất nagano keiki | đồng hồ đo áp lực nagano keiki | công tắc áp suất nagano keiki | đồng hồ số nagano keiki

Pressure gauge Nagano Keiki
Pressure switch Nagano Keiki
Pressure sensor Nagano Keiki
Digital pressure gauge Nagano Keiki
Temperature gauge Nagano Keiki
Flow & Heat meter Nagano Keiki
Inspection & Calibration instrument Nagano Keiki
Accessory and Others Nagano Keiki

Đồng hồ áp lực AC20-133 0.4MPa 0~0.4 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 0.6MPa 0~0.6 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 1.5MPa 0~1.5 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 1.6MPa 0~1.6 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 10MPa 0~10 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 16MPa 0~16 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 1MPa 0~1 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 2.5MPa 0~2.5 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 25MPa 0~25 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 2MPa 0~2 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 3.5MPa 0~3.5 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 40MPa 0~40 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 4MPa 0~4 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 5MPa 0~5 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 6MPa 0~6 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-171 0.1MPa 0~0.1 R1/4
Đồng hồ áp lực AC20-171 0.4MPa 0~0.4 R1/4
Đồng hồ áp lực AC20-171 0.6MPa 0~0.6 R1/4
Đồng hồ áp lực AC20-171 1MPa 0~1 R1/4
Đồng hồ áp lực AC20-183 0.16MPa 0~0.16 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 0.1MPa 0~0.1 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 0.25MPa 0~0.25 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 0.4MPa 0~0.4 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 0.6MPa 0~0.6 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 1.6MPa 0~1.6 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 10MPa 0~10 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 16MPa 0~16 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 1MPa 0~1 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 2.5MPa 0~2.5 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 25MPa 0~25 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 40MPa 0~40 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 4MPa 0~4 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-183 6MPa 0~6 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-131M 0.1MPa 0~0.1 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-131M 0.25MPa 0~0.25 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 0.1MPa 0~0.1 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-133 0.16MPa 0~0.16 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-181 -0.1~0.2MPa -0.1~0.2 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-181M 0.1MPa 0~0.1 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-181M 0.25MPa 0~0.25 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-181M 2.5MPa 0~2.5 R3/8
Đồng hồ áp lực AC20-231 0.16MPa 0~0.16 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-231 0.25MPa 0~0.25 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-231 16MPa 0~16 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-231 25MPa 0~25 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-231 -0.1~0.1MPa -0.1~0.1 G3/8B
Đồng hồ áp lực AC20-231 -0.1~0.2MPa -0.1~0.2 G3/8B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629