Nhà phân phối Techsem

Thyristor KK1000A-1600V Y50KKE Thyristor SCR Techsem – 1000A 1600V
Thyristor KK1200A-1600V Y55KKE Thyristor SCR Techsem – 1200A 1600V
Thyristor KK1500A-1600V Y60KKE Thyristor SCR Techsem – 1500A 1600V
Thyristor KK1800A-1600V Y65KKE Thyristor SCR Techsem – 1800A 1600V
Thyristor KK2000A-1600V Y70KKE Thyristor SCR Techsem – 2000A 1600V
Thyristor KK2500A-1600V Y76KKE Thyristor SCR Techsem – 2500A 1600V
Thyristor KK3000A-1600V Y89KKG Thyristor SCR Techsem – 3000A 1600V
Thyristor KK300A-1600V Y30KKE Thyristor SCR Techsem – 300A 1600V
Thyristor KK400A-1600V Y35KKE Thyristor SCR Techsem – 400A 1600V
Thyristor KK500A-1600V Y38KKE Thyristor SCR Techsem – 500A 1600V
Thyristor KK600A-1600V Y40KKE Thyristor SCR Techsem – 600A 1600V
Thyristor KK800A-1600V Y45KKE Thyristor SCR Techsem – 800A 1600V
Thyristor KP1000A-1600V Y45KPE Thyristor SCR Techsem – 1000A 1600V
Thyristor KP1200A-1600V Y50KPE Thyristor SCR Techsem – 1200A 1600V
Thyristor KP1500A-1600V Y55KPE Thyristor SCR Techsem – 1500A 1600V
Thyristor KP1600A-1600V Y55KPE Thyristor SCR Techsem – 1600A 1600V
Thyristor KP1800A-1600V Y60KPE Thyristor SCR Techsem – 1800A 1600V
Thyristor KP2000A-1600V Y65KPE Thyristor SCR Techsem – 2000A 1600V
Thyristor KP200A-1600V Y24KPE Thyristor SCR Techsem – 200A 1600V
Thyristor KP2500A-1600V Y70KPE Thyristor SCR Techsem – 2500A 1600V
Thyristor KP3000A-1600V Y76KPE Thyristor SCR Techsem – 3000A 1600V
Thyristor KP300A-1600V Y30KPE Thyristor SCR Techsem – 300A 1600V
Thyristor KP3500A-1600V Y89KPH Thyristor SCR Techsem – 3500A 1600V
Thyristor KP4000A-1600V Y100KPH Thyristor SCR Techsem – 4000A 1600V
Thyristor KP500A-1600V Y38KPE Thyristor SCR Techsem – 500A 1600V
Thyristor KP800A-1600V Y40KPE Thyristor SCR Techsem – 800A 1600V

đại lý techsem | đại lý phân phối techsem | techsem thyristor | techsem việt nam

Thyristor KK2000A2000V
Thyristor KP2000A2000V
Thyristor KP2500A2500V
ZK1200A-1600V Y50ZKC Diode Techsem
ZK200A-1600V Y24ZKC Diode Techsem
ZK2500A-1600V Y65ZKC Diode Techsem
ZK3500A-1600V Y76ZKC Diode Techsem
ZK400A-1600V Y30ZKC Diode Techsem
ZK800A-1600V Y38ZKC Diode Techsem
ZP1000A-1600V Y40ZPC Diode Techsem
ZP1200A-1600V Y50ZPC Diode Techsem
ZP2000A-1600V Y60ZPC Diode Techsem
ZP200A-1600V Y24ZPC Diode Techsem
ZP2500A-1600V Y65ZPC Diode Techsem
ZP3500A-1600V Y76ZPC Diode Techsem
ZP4000A-1600V Y89ZPC Diode Techsem
ZP400A-1600V Y30ZPC Diode Techsem
ZP500A-1600V Y35ZPC Diode Techsem
ZP600A-1600V Y35ZPC Diode Techsem
ZP800A-1600V Y38ZPC Diode Techsem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629