Nhà phân phối Tektronix

OTD Automation nhà phân phối cung cấp các sản phẩm máy đo hiện sóng Tektronix.

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Đại lý Tektronix Tektronix Việt Nam
Máy hiện sóng TBS1052C 50 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1052C nhà phân phối TBS1052C
Máy hiện sóng TBS1072C 70 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1072C nhà phân phối TBS1072C
Máy hiện sóng TBS1102C 100 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1102C nhà phân phối TBS1102C
Máy hiện sóng TBS1202C 200 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1202C nhà phân phối TBS1202C
Máy hiện sóng TBS1202B-EDU 200 MHz 2 GS/s 2.5k points đại lý TBS1202B-EDU nhà phân phối TBS1202B-EDU
Model Băng thông Sample Rate Record Length Số kênh Đại lý Tektronix Model
Máy hiện sóng TBS2072B 70 MHz up to 2 GS/s 5 Mpoints 2 đại lý TBS2072B nhà phân phối TBS2072B
Máy hiện sóng TBS2102B 100 MHz up to 2 GS/s 5 Mpoints 2 đại lý TBS2102B nhà phân phối TBS2102B
Máy hiện sóng TBS2074B 70 MHz up to 2 GS/s 5 Mpoints 4 đại lý TBS2074B nhà phân phối TBS2074B
Máy hiện sóng TBS2202B 200 MHz up to 2 GS/s 5 Mpoints 2 đại lý TBS2202B nhà phân phối TBS2202B
Máy hiện sóng TBS2104B 100 MHz up to 2 GS/s 5 Mpoints 4 đại lý TBS2104B nhà phân phối TBS2104B
Máy hiện sóng TBS2204B 200 MHz up to 2 GS/s 5 Mpoints 4 đại lý TBS2204B nhà phân phối TBS2204B
 Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Đại lý Tektronix  Model
Máy hiện sóng DPO2002B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý DPO2002B nhà phân phối DPO2002B
Máy hiện sóng DPO2012B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý DPO2012B nhà phân phối DPO2012B
Máy hiện sóng DPO2004B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý DPO2004B nhà phân phối DPO2004B
Máy hiện sóng MSO2002B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý MSO2002B nhà phân phối MSO2002B
Máy hiện sóng DPO2022B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý DPO2022B nhà phân phối DPO2022B
Máy hiện sóng MSO2012B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý MSO2012B nhà phân phối MSO2012B
Máy hiện sóng DPO2014B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý DPO2014B nhà phân phối DPO2014B
Máy hiện sóng MSO2004B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý MSO2004B nhà phân phối MSO2004B
Máy hiện sóng DPO2024B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý DPO2024B nhà phân phối DPO2024B
Máy hiện sóng MSO2022B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý MSO2022B nhà phân phối MSO2022B
Máy hiện sóng MSO2014B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý MSO2014B nhà phân phối MSO2014B
Máy hiện sóng MSO2024B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý MSO2024B nhà phân phối MSO2024B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629