Đại lý bộ lọc MP Filtri

Đại lý bộ lọc MP Filtri

Tên hàng hoá Quy cách, thông số kỹ thuật hàng hoá
Bộ lọc dầu hồi dầu thủy lực van LP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Kiểu: MPF100-2-AG3/A10HB/T
Item no: 402-50-144
phin lọc dầu hồi dầu thủy lực van LP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Kiểu: MF100-2-A10HB
Item no: 402-50-154
Bộ thở bể dầu thủy lực van LP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Kiểu: SA115G1L03A(SA8P10A-G1″)
Item no: 402-50-024
Phin lọc của bộ thở bể dầu thủy lực van LP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Kiểu: A8L03
Bộ lọc đầu đẩy dầu thủy lực van LP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Kiểu: FHP065-2-BAG2/A10N/S
Item no: 402-51-040
Bộ chỉ thị điện phin lọc đầu đẩy dầu thủy lực van LP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Kiểu: E7 2.005.022
Item no: 402-51-293
Phin lọc đầu đẩy dầu thủy lực van LP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Kiểu: HP065-2-A10AH
Item no: 402-51-056
Phin lọc đầu đẩy dầu thủy lực van HP-Bypass Hãng: MPFILTRI
Mã: HP3202A03ANP01
Nước sản xuất: Italy
Phin lọc đầu hút dầu thủy lực van HP-Bypass Hãng: MPFILTRI
90mm Suction Filter SP-100, SP-200, SP-300
phù hợp với model: HLD2-T3SA-MCAX-1987-1
Phin lọc dầu hồi dầu thủy lực van HP-Bypass Hãng: MPFILTRI
10mm Suction Filter XF-100
phù hợp với model: HLD2-T3SA-MCAX-1987-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *