Đại lý Rosemount

OTD Automation phân phối các sản phẩm Rosemount tại Việt Nam.

Các sản phẩm Rosemount được phân phối:

 • Rosemount Automotive
 • Rosemount Industrial Energy & Onsite Utilities
 • Rosemount OEM / Engineered Solutions Providers
 • Rosemount Power
 • Rosemount Chemical
 • Rosemount Life Sciences & Medical
 • Rosemount Oil & Gas
 • Rosemount Pulp & Paper
 • Rosemount Downstream Hydrocarbons
 • Rosemount Renewable Fuels
 • Rosemount Mining, Minerals & Metals
 • Rosemount Packaging
 • Rosemount Water/ Wastewater
 • Rosemount Food and Beverage
 • Rosemount Marine
 • Rosemount Medical

Các sản phẩm chuyển đổi áp lực Rosemount:

Rosemount 3051CD0A02A1AB1H2L4
Rosemount 3051CD2A22A1AM5B4L4
Rosemount 3051CD2F22A1AB4M4DF
Rosemount 3051CD4F22A1AB4M4DF
Rosemount 3051CD1A22A1AB4M5DF
Rosemount 3051CD4A22A1AB4M5DF
Rosemount 3051CD5A22A1AB4M5E5
Rosemount 3051CD1A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CD2A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CD3A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CD4A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CD5A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CD1A22A1BB4L4M5Q4
Rosemount 3051CD3A22A2AB4L4Q4P2
Rosemount 3051CD0A02A1AM5H2L4HR5
Rosemount 3051CD0A22A1AB4K5M5DF
Rosemount 3051CD1A22A1AB4K5M5DF
Rosemount 3051CD2A22A1AB4K5M5DF
Rosemount 3051CD3A22A1AB4K5M5DFP9
Rosemount 3051CD4A22A1AB4E5M5DFQ4
Rosemount 3051CD3A22A1AM5B4E8T1HR5
Rosemount 3051CD3A22A1AB4E5M5DFT1
Rosemount 3051CD1A22A2AM5B4P2HR5
Rosemount 3051CD3A22A2AM5B4P2HR5
Rosemount 3051CD2A22A2AM5B4P2HR5
Rosemount 3051CD4A22A2AM5B4HR5
Rosemount 3051CD2A22A1BM5B4DFQ4
Rosemount 3051CD2A02A1AH2S6B1E8M4D4T1
Rosemount 3051CD2A03A1BM5B1I1D4H7P1Q4Q8Q15
Rosemount 3051CD2A02A1AC1M5I1H2L4D4P1Q4Q8
Rosemount 3051CA
Rosemount 3051CA1A02A1AB1H2L4M5
Rosemount 3051CA2A02A1AB1H2L4M5
Rosemount 3051CA3A02A1AB1H2L4M5
Rosemount 3051CA4A02A1AB1H2L4M5
Rosemount 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5
Rosemount 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5
Rosemount 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5
Rosemount 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5
Rosemount 3051CA4A22A1AB4M5E5
Rosemount 3051CA5A22A1AB4M5E5
Rosemount 3051CA1A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CA2A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CA3A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CA4A22A1AB4M5I5
Rosemount 3051CA5A22A1AB4M

đại lý Rosemount | nhà phân phối Rosemount | Rosemount việt nam

One thought on “Đại lý Rosemount

 1. Pingback: Nhà phân phối Rosemount – OTD nhà phân phối ABB, LS, Honeywell, Schneider, Omron, Mitsubishi, Balluff, Lenze Inverter, Vega, Sincra, Alstom, Siemens, Jumo, Huba, Tsubaki, Wandfluh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629